Birthright

For whom the bell tolls, part 2

“Dedju! Wat een mietjes! Ze hadden verdomme beter de dienst ongediertebestrijding erbij geroepen in plaats van helden zoals wij!” Hern was nog maar nauwelijks bekomen van het gemak waarmee hij de eerste golf kreupele aanvallers de grond had ingeslagen, of daar kwam de tweede golf al aan.

DONG! DONG!

“Pak aan! Ondood gespuis! Licht-gevoelig galgenaas!” Ook deze golf was geen partij voor hen, zeker met alle radiant damage die Hern, Rhynn en Sirrush op de zombies lieten neerdalen. Die arme schepsels waren dan ook nog eens zo traag dat ze waarschijnlijk zelfs niet zouden kunnen opzijspringen voor de charge van een schildpad! De mietjes!

DONG! DONG! DONG!

Tientallen schaduwen duiken op uit de grond. In een mum van tijd zijn onze helden omsingeld. “Wel wel, de vijand begint toch al een paar tactieken te gebruiken,” dacht Hern, luttele ogenblikken voordat hij – met een beetje hulp van zijn vrienden, toegegeven – ze allemaal de vergetelheid in knalde. Hern begon zich al wat meer een echte held te voelen. Moest een zeker kleptomaan opdondertje dat lang geleden al niet gedaan hebben, hij noemde zich hier terstond ‘Shadowslayer’.

DONG! DONG! DONG! DONG!

“Bring it on!” Tiens, ditmaal waren het honden, of toch één of andere ondode variant ervan. Toch al wat taaiere tegenstanders, blijkbaar. Vooral dat exemplaar bij Sirrush, dat maar bleef opstaan uit de dood. Of zou die kerel met zijn zweep in de achterhoede daar iets mee te maken hebben? Rhynn had intussen één van die honden de put in geflikkerd – diende al dat graafwerk tenminste toch voor iets! Hoewel, was dat Ung Ath niet, die door die kerel met zijn zweep in de kuil werd geslingerd? Wat was dat spreekwoord over die gegraven kuil nu weer? Zweepmans was blijkbaar toch niet zo sterk – erg lang hield hij het niet uit naast Neriano en Rhynn. En kijk eens aan, Sirrush slaagde er nu eindelijk in zijn Nemesis, The Dog with Nine Lives naar de Eeuwige Jachtvelden te sturen. Intussen had één van de honden een omtrekkende beweging gemaakt, in de hoop hen in de rug aan te vallen. Het stomme beest had er echter niet op gerekend dat de strijd intussen al voorbij was, en hem in de achterhoede niet enkel Aramil, maar ook de 5 anderen wachten. Bon, dacht Hern. Het begin hier toch al wat spannender te worden. Ik moet er warempel van gaan kakken ook!

Comments

Godver, als ik van dat laatste plots nachtmerries krijg…

For whom the bell tolls, part 2
Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.