Birthright

For whom the bell tolls, part 4

DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG!

Iets vertelde Rhynn dat dit een bijzonder gevaarlijke aanvalsgolf zou worden. Misschien stak al zijn overmoedig geroep (‘mietjes!’ ‘bring on the pain!’ etc) daar wel voor iets tussen. Bovendien waren ze nog maar met vijf: blijkbaar zat de pyromaan van dienst, Aramil, ook al op café met die bleke lamstraal Leukis.

Vlammende gedaanten snelden op hen af. Hmm, fire resistance… misschien zouden ze toch niet zoveel aan die pyromaan gehad hebben… Rhynns aandacht werd getrokken door Ung Ath, die geconcentreerd voor zit uit zat te prevelen. Tiens dacht onze paladijn, zou één van die ongelovige dragonborn-honden in het heetst van de strijd toch het licht gezien hebben en zich bekeerd hebben? Dan hoorde hij wat Ung Ath voor zich uit fluisterde ”... niet in geloven, er niet in geloven, ik mag er niet in geloven, er niet in geloven…” Niet-begrijpend keek Rhynn hem aan. “Magie is bijgeloof,” verklaarde de Dragonborn ”, als je er echt niet in gelooft, dan kan je niet gebeuren.” Great, weer zo’n aanhanger van die Wetenschaps-cultus dacht Rhynn. Je vond die kerels tegenwoordig niet alleen meer in hun slecht geëquipeerde labo’s maar ook al op ‘t slagveld, blijkbaar. “Niet in geloven, niet in geAAAAAAARGH!” De vlammen van de vijand doorbraken de mantra van Ung Ath – where is your science now?

Ook die andere Aanbidder van Valse Goden, Sirrush, kreeg het zwaar te verduren. Gelukkig hadden zowel Sirrush, Neriano als Ung Ath een vuurbestendige huid. Hern stootte zijn ouwe makker Rhynn aan: “Hoe komt het dat iedereen hier blijkbaar fire resistance heeft?” “Regional Feats”, antwoordde Rhynn. “Hoezo? Ik dacht dat je daar enkel een extra taal mee kon leren?” Rhynn dacht met een zuur gezicht terug aan die beruchte ‘extra taal’: niet alleen kreeg hij hem maar niet ingevuld op zijn elektronische identiteitskaart, hoe vaak hij ook probeerde, ook was hij in zijn twee weken op dit eiland nog echt veel volk tegengekomen om een praatje in de inheemse taal mee te maken. “Als ik dat had geweten,” fulmineerde Hern ”,was ik wel in een ander land geboren, verdorie. Geen wonder dat dit eiland zich zomaar door Amn laat onderwerpen, met zo’n suboptimale regional feat.” Rhynn had zichzelf ook al vaak verwenst dat hij de kleine lettertjes (Den bruikbaarhyd Uwer Regionale Feat zal omgekeerd evenredig zyn aan Uwen Background Story!) niet goed genoeg gelezen had. Maar goed, fire resistance of niet, iedereen kreeg er stevig van langs. Alleen Hern bleef nog enigszins buiten schot, terwijl hij het verzengende vuur des hemelen op de vurige skeletten liet nederdalen. Brandend en bloedend dreven onze helden de laatste skeletten naar de rand van de klif, waar zich een laatste vinnige strijd ontspon. Ze behaalden de overwinning, maar Sirrush was meer dood dan levend. Met zijn laatste reserves hees hij zich overeind en stelde zich op in de achterhoede. In het voorbijgaan beet hij Rhynn tussen zijn verschrompelde lippen iets toe dat klonk als ‘durable’ en ‘ziet ge nu wel?’. Rhynn moest hem gelijk geven: die warlord had een vooruitziendere blik gehad.

Comments

Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.