Birthright

For whom the bell tolls, part 5

DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG! DONG!

Nog maar twee gevechten, sprak Sirrush zijn moegestreden lijf moed in. Komaan, ge kunt het! Het zag er weer indrukwekkend uit: een half dozijn schaduwen, aangevoerd door een gedrochtelijk wezen in harnas. Hern hief zijn holy symbol hoog in de lucht “Bij het licht van mijn godin, wiens naam ik maar niet kan onthouden, pak aan, schepsels der duisternis!” De schaduwen en hun leider werden één voor één met verpletterende kracht achteruitgeblazen. Ondanks dit spectaculaire resultaat presteerde Zijne Majesteit Hern het toch nog om beteuterd te kijken. Hij had toch echt wel gehoopt dat zo’n schaduwen extra gevoelig zouden zijn voor het heilige licht… Helaas… Uit frustratie vuurde hij dan maar een Lance of Faith af op de leider van de ondoden, als enige gevoelig voor radiant damage. Rhynn was ook niet al te tevreden: uren had hij aan die kuil gegraven, en de helft van hun vijanden zweefde er gewoon over. De woede gaf hem extra kracht, want hij deelde twee verpletterende gewijde dreunen uit aan de leider. Toen ook Ung Ath zich op de Wight stortte, zag die de bui al hangen. Hij zou hier verdomd al uitgeschakeld worden voor hij iets kon doen met al z’n fancy powers. Die verdomde avonturiers, die zich altijd op één tegenstander focusten! Hij moest iets doen, voordat… Met een laatste dreun sloeg Rhynn de wight de vergetelheid in. Intussen hadden Neriano en een defensief vechtende Sirrush al één van de shadows weten uit te schakelen en stortten zich nu op een tweede. De drie anderen vielen gezamelijk Ung Ath aan, die empirisch ondervond dat je zelfs aan kleine beetjes necrotic damage kan bezijken, als je maar vaak genoeg wordt geraakt.

Hoewel hun leider de pijp uit was, leken de shadows bijzonder moeilijk te doden. Ung Ath raakte steeds verder in het nauw gedreven. Hern stootte Rhynn aan “Ik heb een plan: ik kan met mijn Medic’s Morningstar nog één extra keer turn undead doen en dan…” Zuchtend onderbrak Rhynn hem “Hern, ge hebt die daily power al lang gebruikt, al bij het derde gevecht. Dat is nu al voor de tweede keer dat ge die probeert opnieuw te gebruiken. Waarom toch?” Hern barstte in tranen uit “Ach Rhynn,” zei hij “je moest eens weten hoezeer ik die luckstones mis! Elk halfuur die opnieuw willen gebruiken, hoewel ge hem al weken voordien hebt opgebruikt! Dat was nog eens mijn lust en leven. Maar… Ach, o wee, mijn lieve gelukssteentjes: waarom, waarom toch hebben ze jullie afgeschaft in de 4th edition?”

Comments

Rhynn

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.