Birthright

Ondertussen in de herberg

Zuchtend zette Leukis zich met een slecht getapte pint aan de bar. Het personeel dat hij/zij had aangeworven, had na twee weken evenveel vorderingen gemaakt als de germaanse stam uit het boek “Den Grooten oorlog” op 4 jaar. Dat hij/zij met een geslachtscrisis zat (wist hij/zij veel of hij/zij nu een man of een vrouw was?) hielp zijn situatie er ook niet op vooruit. “Hey Leukis, jij kan nogal goed overweg met die boekdrukpersen, hé? Volgende week trekken we zuidwaarts, kan jij dan misschien een gidsje samenstellen met alle bezienswaardigheden en leuke uitspanningen die we zullen tegenkomen? En let een beetje op de layout!” Dat was drie weken geleden. Vóór de kobolden.

Hij/zij zette zijn/haar pint met een klap neer. Het opspattende bier maakte vlekjes op zijn tuniek. Na al die dagen zwoegen nuja, af en toe een pintje tussendoor of een beetje luit spelen ter ontspanning niet meegerekend vond hij/zij dat het tijd was voor een foert-moment. Hij/zij nam zijn schoudertas en trok richting kobolden, een vage bierlucht met zich meeslepend.

Zich opmakend voor een uitbundige verwelkoming kwam hij/zij de dungeon binnengestormd. In tegenstelling tot de verwachte schouderklopjes, werd hij/zij enkel getrakteerd op een hoop stinkende ratten en vuile blikken. “Maar het is echt bijna af” probeerde hij/zij nog. Tevergeefs. Hern wees hem/haar met een strenge blik terecht en verplichte hem/haar op de koop toe om al op prospectie te gaan voor de volgende trip naar het schiereiland. “Naar het schijnt kan de aarde daar al eens beven. Zorg voor een leuk reisgidsje. Als je terug bent, mag je de boerenkinkels ten westen van de herberg wat onderrichten in het common; hun accent is zorgwekkend.” Leukis droop met gebogen hoofd af. “En dat zij maar niet te snel terugkomt” hoorde hij Neriano fluisteren. Rhynn hield hem nog even staande en sprak hem vertrouwelijk toe: “Let een beetje op de layout, OK?”

Comments

Spekke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.