Neriano

Een aantal jaren geleden werd neriano tijdens een van de reizen van de Papa van Hern als pasgeboren baby in open zee gevonden. (gewoon drijvende op de zee), geen spoor van ouders of soortgenoten. Sindsdien ziet hij Hern als zijn oudere neef die hij zonder enige aarzeling zonder volgt. De goedhartige papa van Hern heeft meteen gepoogd om zijn ouders terug te vinden, maar geen enkele naburige gemeenschap van watergenasi’s miste een baby of een hoogzwangere vrouw. Daarom werd hij in het geheim doorgegeven aan het kinderloos vuurgenasi koppel Garel Kai en Mara Kai. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit een ongezien combinatie is: vuurgenasi’s die voor een watergenasi zorgen.

Zo werd Neriano dus de toekomstige leider van deze gemeenschap vuurgenasi’s. Net zoals alle andere kinderen werd hij op zijn 7 de naar Akanûl gestuurd waar hij opgroeide in andere gemeenschappen van vuur genasi’s, met ook earth, wind en stormgenasi’s gemeenschappen er vlakbij. Echter heeft hij in zijn leven nog geen enkel watergenasi tegengekomen. Normaal is er intens contact tussen de kinderen en de ouders op het eiland Snowdown, maar reeds enige tijd heeft hij niets meer van de vuurgenasi’s, van de vuurgenasistad Lavakai, op het eiland meer gehoord. Daarom is hij als jonge snaak (19 jaar) afgezakt naar zijn neef/Heer Hern om het eiland terug te veroveren en te onderzoeken wat er met zijn familie aan de hand is. Eventueel zou zijn kennis van de geheimen van de vuurgenasi van pas komen om het eiland te heroveren.

Neriano

Birthright Neriano