Ung Ath

Stuurse Dragonborn Fighter

Description:
Bio:

Geboren op een moment dat de macht van huis Kyrmac tanende was en de (toen nog niet zo) oude Derid Kendrick zich noodgedwongen verhuurde aan de meest biedende. De kleine gemeenschap in Calimshan waar Ung geboren werd, was door zijn afgelegen positie relatief gespaard gebleven van de chaos die ontstond na de spellplague. Vader Ath werd door de gemeenschap van dragonborn, humans en vuurgenasi aanzien als de natuurlijke leider.

De rust duurde echter niet lang, want de 3 bronnen die het dorp rijk was, maakte het al gauw tot het mikpunt van rijke handelaars. Er kwam een aanbod om de bronnen te exploiteren. Dit werd afgeslagen door Ath, waarop het dorp onder de voet werd gelopen door een huurlingenleger waarin Derid Kendrick kapitein was. Bijna iedereen werd over de kling gejaagd enkel moeder Ath en zoontje Ung werden gespaard.

Jaren (en een genetische zuivering) later is het dorp terug uitgegroeid tot een bloeiende human gemeenschap; een rustpunt in de brandende woestenij van Calimshan. Moeder en zoon Ath genieten een beschermde status en schijnen over meer geld te beschikken dan de meesten mensen voor mogelijk achtten. Toch worden ze vooral met de nek bekeken. Als een geheimzinnige brief arriveert ten huize Ath, vertrekt Ung, strijdbijl in de ene en advanced nuclear physics in de andere hand, richting de moonshae isles. Een blik vol haat smeult in zijn ogen…

Ung Ath

Birthright Spekke